Sixt velo nomas vispārējie lietošanas noteikumi

Sixt velo nomas pakalpojumus Latvijā nodrošina SIA “Transporent”, reģ.nr. 40003722171, K. Ulmaņa gatve 75, Rīga, Latvija, LV1046. Sixt velo noma darbojas starptautiskā velo nomas sistēmā Nextbike, ko nodrošina SIA “Nextbike”, reģ.nr. HRB21178, Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig (turpmāk Nextbike). Velo nomas sistēmas vispārējie noteikumi ir spēkā visu Nextbike piedāvāto nomas velosipēdu lietošanas periodā visās to sniegšanas vietās un valstīs (tai skaitā, bet ne tikai Sixt velo noma, NorisBike, Metropolradruhr, PotsdamRad, Fächerrad, sz-bike, Veturilo uc.). Norēķinus nodrošina WorldPay BV (reģ.nr. 60494344). Datu aizsardzības specialists: SIA “Delectus Advisory”, reģ.nr. 40103993064, Puķu iela 8, Rīga, LV1048, Latvija, e-pasts gdpr@sixt.lv

1 Vispārējo velo nomas noteikumu darbības sfēra

1) Sixt velo noma iznomā velosipēdus reģistrētiem lietotājiem (ja nomas velosipēdi ir pieejami).

2) Velosipēdu noma un atgriešana iespējama tiešsaistē un ar mobilās aplikācijas starpniecību. Zvanu pakalpojumiem var tikt piemērota papildus maksa. Vairāk informācijas: www.sixt.lv/velo.

2 Reģistrācija un akcepts

1) Klients var reģistrēties tiešsaistē, mobilajā aplikācijā vai ar sadarbības partneru starpniecību.

2) Saņemot attiecīgās personas datus, Sixt velo noma izvērtē Klienta maksātspēju un pieņem lēmumu par pieteikumu reģistrāciju. Sixt velo noma (tai skaitā, Nextbike un tā sadarbības partnerim World Pay) ir tiesības apstrādāt augstāk minēto pieteikumu.

3) Reģistrējoties, klients saņem personas identifikācijas numuru (PIN), kuru izmantojot, Klients var ielogoties savā klienta profilā www.sixt.lv/velo vai mobilajā aplikācijā Nextbike.

4) Reģistrācija ir apstiprināta, kad Klients saņem konta aktivizācijas apstiprinājumu ar e-pasta vai īsziņas starpniecību.

5) Reģistrējoties Sixt velo nomas sistēmā, Klientam ir tiesības izmantot jebkurus Nextbike nomas velosipēdus visā pasaulē. Nomas punktu apskats pieejams: www.sixt.lv/velo (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).

6) Klienta reģistrācija ir bez maksas. Pirms maksas velo nomas pakalpojumu saņemšanas, Klientam ir pienākums nodrošināt derīgu kredītkarti. Saskaņā ar klienta izvēlēto maksas tarifu, Nextbike ir tiesības saņemt samaksu par veiktajiem velo nomas darījumiem. Pakalpojumu maksas pieejamas: www.sixt.lv/velo (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).

7) Klientam ir pienākums informēt Sixt velo nomu par personas datu izmaiņām, kas saistīti ar pakalpojuma apmaksu (kredītkartes numurs, bankas konts) visā Klienta konta darbības laikā.. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Klienta personas dati, kuri Sixt velo nomai tiks nodoti veicot reģistrāciju, tiks uzkrāti un apstrādāti no SIA Transporent, Nextbike Gmbh un WorldPay BV puses velo nomas pakalpojumu nodrošināšanai

3 Nomas velosipēdu izmantošanas noteikumi

1) Nomas velosipēdus aizliegts izmantot:
a) personām, kas jaunākas par 18 gadiem (izņemot vecākas personas pavadībā un lietojot aizsargķiveri);
b) citu personu pārvadāšanai (īpaši bērnu);
c) braucieniem ārpus iznomāšanas valsts (izņemot ar Sixt velo
nomas rakstisku piekrišanu);
d) viegli uzliesmojošu vielu, sprāgstvielu, toksisku vai bīstamu vielu pārvadāšanai;
e) dalībai velo braukšanas sacensībās vai velo testa pasākumos;
f) nodot apakšnomā;
g) sliktos laika apstākļos (piemēram, vētras gadījumā);
h) alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.

2) Klients ir atbildīgs par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.

3) Braukšana ar velosipēdu bez roku palīdzības ir aizliegta

4) Aizliegts izmantot velosipēda grozu tam neparedzētiem mērķiem vai to pārslogot (atļautais maksimālais svars – 5 kg). Klientam ir pienākums pievērst uzmanību pareizai pārvadājamās kravas fiksācijai.

5) Aizliegta jebkāda velosipēda pārbūve.

6) Nesaskaņotas velosipēda izmantošanas gadījumā, Sixt velo nomai ir tiesības slēgt klienta kontu.

7) Pēc velosipēda atgriešanas apstiprinājuma ziņojuma saņemšanas, Klientam nav tiesību izmantot velosipēdu ar iepriekš izsniegto saslēga kodu. Lai izmantotu velosipēdu atkārtoti, ir nepieciešams veikt nomas procesu atkārtoti.

8) Klientam nav tiesību mainīt izsniegto saslēga kodu vai arī nodot to trešajām personām.

4 Iespējamais nomas velosipēdu daudzums

1) Klientam ir tiesības iznomāt līdz 4 (četriem) velosipēdiem,
izmantojot vienu klienta profilu.

2) Iespējama individuāla vienošanās par cita nomas velosipēdu daudzuma izmantošanu velosipēdu pieejamības gadījumā.

5 Nomas ilgums

1) Nomas maksa par velosipēdu izmantošanu tiek uzsākta tad, kad
Klients saņem saslēga koda informāciju no Sixt velo nomas.

2) Klientam ir pienākums informēt Sixt velo nomu par nomas termiņa beigām saskaņā ar 7. paragrāfa 7. punktu. Saskaņā ar šo informāciju, nomas maksas ieturēšana tiks pārtraukta. Klients saņem apstiprinājumu pa telefonu, aplikācijā vai nomas termināļa displeja norādītajā informācijā.

6 Nomas velosipēdu tehniskais stāvoklis

1) Sixt velo noma apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nomas velosipēdu atbilstību ceļu satiksmes un drošības noteikumiem. Gadījumā, ja Klients pamana velosipēda tehniskā stāvokļa neatbilstību augstāk minētajiem noteikumiem, Klientam ir pienākums informēt Sixt velo nomu.

2) Pirms nomas velosipēda izmantošanas, Klientam ir pienākums iepazīties ar velosipēdu un tā tehnisko stāvokli (piemēram, rāmis, riepu spiediens, bremžu sistēma, gaismas).

3) Gadījumā, ja Klients pamana tehniskās nepilnības nomas sākumā vai tās laikā, Klientam ir pienākums informēt Sixt velo nomu un nekavējoties pārtraukt velosipēda nomu. Par tādiem defektiem kā, riepu bojājums vai pārnesuma defekti, arī ir jāinformē Sixt velo noma.

7 Stāvvieta un nomas velosipēdu atgriešana

1) Klientam ir pienākums novietot nomas velosipēdu viegli pamanāmā vietā, kā arī novietojot velosipēdu ievērot ceļu satiksmes un drošības noteikumus. Klientam ir jāpārliecinās, vai velosipēds netraucē satiksmes drošību.

2) Nomas velosipēdus aizliegt novietot:
a) pie luksoforiem;
b) pie stāvvietu automātiem;
c) pie ceļu zīmēm;
d) uz gājēju celiņiem, ietvēm, kas ir šaurākas par 1,50 metriem;
e) avārijas izejās;
f) vietās, kur velosipēds var aizklāt izvietotās reklāmas.

3) Neatkarīgi no laika ilguma, kad nomas velosipēds netiek lietots, tam jābūt saslēgtam ar saslēgu.

4) Maksa par noteikumu pārkāpumiem tiks piestādīta saskaņā ar pakalpojumu cenrādi:
Velosipēda zādzības vai bojājumu gadījumā, klienta atbildība ir 75.00 EUR apmērā.
Par velosipēda atdošanu vietā, kas nav oficiālais Sixt stends, klienta atbildība 20.00 EUR. Oficiālo vietu saraksts atrodams mājaslapā sixt.lv/velo vai mobilajā aplikācijā Nextbike.
Par velosipēda atdošanu bez saslēga, klienta atbildība 20.00 EUR
Par velosipēda atstāšanu citā stendā nekā pieteikts, klienta atbildība 20.00 EUR
Par velosipēda saslēga koda nomainīšanu, nepaziņojot Sixt, klienta atbildība 20.00 EUR
Velosipēda neatgriešanas gadījumā, klienta atbildība 600.00 EUR
Vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).

5) Aizliegts novietot velosipēdus iekštelpās, pagalmos vai atstāt automašīnās.

6) Aizliegts atgriezt nomas velosipēdus ārpus Latvijas Republikas robežām. Par izņēmumu gadījumiem iespējams vienoties rakstiski informējot pa epastu velo@sixt.lv.

7) Nomas velosipēdam jābūt novietotam vienā no oficiālajiem iznomāšanas punktiem. Nomas punktu saraksts pieejams: www.sixt.lv/velo (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē). Velosipēdam jābūt saslēgtam un tā saslēgšanas kods ir tas pats, kas izsniegts velo nomas sākumā. Klientam ir pienākums informēt Sixt velo nomu par nomas beigām, atzīmējot to aplikācijā, ar interneta vai nomas termināļa palīdzību, norādot oficiālā nomas punkta atrašanās vietu (ielas nosaukums, mājas numurs, vai arī nomas punkta numurs).

8) Klientam ir pienākums atcerēties velosipēda atgriešanas vietu vismaz 48h, gadījumā, ja Sixt velo nomai nepieciešama papildus informācija.

9) Gadījumā, ja Klients neatgriež nomas velosipēdu noteiktā atgriešanas vietā saskaņā ar 7. paragrāfa 7. punktu, Klientam tiek piemērota pakalpojuma maksa saskaņā ar 7. paragrāfa 4. punktu vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).

8 Sixt velo nomas un Pakalpojumu ņēmēja atbildība

1) Klients saņem Sixt velo nomas sniegtos pakalpojums un nes pilnu atbildību par iespējamiem kaitējumiem, kas tam var tikt nodarīti. Šis nosacījums neattiecas uz trešo pušu pretenzijām un neietekmē Pakalpojuma sniedzēja apdrošinātāja pretenzijas pret Klientu.

2) Klients nes pilnu atbildību par nomas velosipēdu un saņemto pakalpojumu sākot no saslēga koda saņemšanas līdz mirklim, kad Sixt velo noma ir pārbaudījusi saņemtā velosipēda tehnisko stāvokli vai velosipēds ir iznomāts citam Klientam. Gadījumā, ja velosipēdam tiek konstatēts kāds tehnisks bojājums, Sixt velo nomai ir pienākums informēt par to Klientu. Klients nenes atbildību par bojājumiem, par kuriem Sixt velo noma nav informējusi Klientu.Klients nes atbildību par bojājumiem, kas konstatēti 48h laikā pēc nomas pakalpojumu saņemšanas. Šie nosacījumi neattiecas uz bojājumiem, kas radušies trešo pušu zādzības, bojājumu vai neuzmanības rezultātā.

3) Klients nes pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

4) Sixt velo noma ir atbildīgs par tīšu un rupju nolaidību pret Pakalpojumu ņēmēju. Sixt velo noma nenes atbildību par precēm, kas tiek nepareizi pārvadātas ar velosipēdu, un bojājumiem, kas radušies nepareizas pārvadāšanas rezultātā.

5) Sixt velo noma nav atbildīga par nepareizu vai neautorizētu velosipēda lietošanu, pamatojoties uz 3. paragrāfa noteikumiem.

6) Gadījumā, ja nomas velosipēds ir nozagts tā nomas periodā, Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot par zādzības faktu Sixt velo nomai un Policijai, norādot velosipēda identifikācijas numuru.

9 Darbības, kas jāveic, ja noticis ceļa satiksmes negadījums

1) Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā ir iesaistīts ne tikai Klients, bet arī trešās puses vai to īpašums, vai ir cietušie, tad Klientam ir pienākums nekavējoties ziņot par negadījumu Sixt velo nomai un policijai.
2) Šī nosacījuma neievērošanas gadījumā, Klients var tikt saukts pie pilnas atbildības par radītajiem zaudējumiem.

10 Sixt velo nomas abonements (pieejams tikai Latvijā)

1) Katrs Klients drīkst izmantot ne vairāk kā vienu abonementu uz vienu reģistrēto kontu.
2) Sixt velo nomas abonementa atlaide nesummējas ar citām Sixt velo nomas akcijām.
3) Viens Sixt velo nomas abonements paredz 2 (divas), 4 (četras) vai 6 (sešas) stundas bezmaksas braucienu 24h periodā, katrām nākamajām 30 min. tiek piemērota 50% atlaide no standarta cenas.
4) Pēc Sixt velo nomas abonementa iegādes Klients 48h laikā saņem abonementa aktivizācijas e-pastu.
5) Esošam Sixt velo nomas Klientam ar aktīvu kredītkartes informāciju abonements stājas spēkā ar tā aktivizēšanas e-pasta saņemšanu. Jaunam Klientam abonements stājas spēkā ar kredītkartes datu ievadi sadaļā Maksājums (www.sixt.lv/velo). Jaunam Klientam, reģistrējot kredītkarti, tiek ieturēts depozīts 9.99 EUR apmērā.
6) Sixt velo nomas abonementu derīguma termiņš:
Sezonas abonements ir spēkā no Klienta konta un abonementa aktivizācijas brīža līdz sezonas beigām – 30. septembrim vai ilgāk – atkarībā no laika apstākļiem. Aktuālā informācija atrodama mājas lapā www.sixt.lv/velo
Mēneša abonements ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Klienta konta un abonementa aktivizācijas brīža.
7) Sixt velo nomas abonementa ietvaros velosipēds netiek garantēts – pakalpojums ir pieejams atkarībā no velosipēdu pieejamības oficiālajās Sixt velo nomas stacijās.
8) Klients, aktivizējot abonementu, piekrīt Sixt velo nomas vispārējiem noteikumiem un piekrīt savu personas datu apstrādei velo nomas pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros.

11 Klienta datu aizsardzība

1) Klientam ir pienākums aizsargāt savu Klienta profilu pret tā neautorizētu lietošanu.
2) Sixt velo nomas noteikumi nosaka, ka tā darbiniekiem nav tiesību pieprasīt Klienta konta paroles informāciju, ja vien Klients pats nav sazinājies ar Sixt velo nomu.
3) Klientam ir tiesības mainīt Klienta kontā tā personas datus jebkurā laikā, bez ierobežojumiem.
4) Gadījumā, ja Klientam ir pieejama informācija, ka Klienta dati tiek lietoti citam mērķim, kā Sixt velo nomas pakalpojumu izmantošana, Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Sixt velo nomu.
5) Dati, kas netiek lietoti ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem, tiek automātiski deaktivizēti. Klients var aktivizēt savu lietotāja profilu, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: velo@sixt.lv.

12 Klienta dati, Klienta profila bloķēšana

1) Nextbike ir tiesības bloķēt pieeju Klienta profilam tā nelikumīgas vai neadekvātas pakalpojuma lietošanas rezultātā.
2) Atbildības ierobežojumi, kas aprakstīti 8. paragrāfa 2. punktā, ir spēkā neesoši, ja datu noplūde vai nepareiza lietošana ir notikusi Klienta vainas vai neuzmanības dēļ.

13 Pakalpojumu cenrādis

1) Sixt velo nomas pakalpojumiem tiek pielāgota maksa saskaņā ar izcenojumiem, kas ir spēkā nomas pakalpojumu saņemšanas sākumā. Pakalpojumu cenrādis pieejams: www.sixt.lv/velo (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).
2) Īpašie piedāvājumi, cenas u.c. ir derīgas vienam velo braucienam, precīzi noteikumi par katru īpašo velo nomas piedāvājumu atrodami www.sixt.lv/velo.

14 Apmaksa un apmaksas kavējums

1) Klientam ir pienākums apmaksāt saņemtos pakalpojumus izmantojot kredītkarti vai tiešu debetu.
2) No Klienta kredītkartes tiek ieturēts depozīts 9.99 EUR apmērā. Šī summa tiek izmantota saņemto pakalpojumu apmaksai.
3) Gadījumā, ja depozīta summa nesedz visu piestādīto pakalpojumu summu, Sixt velo nomai ir tiesības piestādīt Klientam rēķinu par papildus pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.
4) Gadījumā, ja Klients neapmaksā saņemtos pakalpojumus, Sixt velo nomai ir tiesības pieprasīt tūlītēju rēķinu apmaksu un pārtraukt sniegt velo nomas pakalpojumus, līdz Klients sedz visu parāda summu.
5) Ja Klients nav veicis samaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no noteiktā apmaksas brīža, Sixt velo nomai ir tiesības nodot klientu datus trešajām pusēm parāda piedziņas veikšanai.

15 Rēķinu piestādīšanas un apmaksas kārtība

1) Sixt velo noma piestāda nomas maksu saskaņā ar spēkā esošu cenrādi. Rēķins tiek piestādīts automātiski pēc katra saņemtā pakalpojuma – saskaņā ar veikto velo nomu aprēķinu.
2) Pēc pirmreizējā iemaksātā depozīta iztērēšanas, Klienta maksājumi tiks apstrādāti automātiski, bet Sixt velo noma patur tiesības pa telefonu vai e-pastā pieprasīt Klientam nekavējoties segt savas finansiālās saistības.
3) Klientam ir pienākums iebildumus par depozīta maksājumiem iesniegt rakstveidā 1 (viena) mēneša laikā no summas ieturēšanas datuma. Klienta tiesības netiek ierobežotas, ja augstāk minētajā termiņā Klienta sūdzība netiek izskatīta juridisku apsvērumu dēļ, pamatojoties uz to, ka Sixt velo nomai ir tiesības izskatīt sūdzību, pārbaudot datu aizsardzības noteikumu ievērošanu. Jebkāda veida atmaksājamās summas tiks atgrieztas uz Klienta kontu, vai arī noņemtas no nākamā rēķina, ja vien Klients nav norādījis citādi.
4) Klientam ir tiesības pieprasīt atlīdzību no Sixt velo nomas tikai gadījumā, ja Klienta pretenzija ir pamatota un neapstrīdama.

16 Sadarbības pārtraukšana

1) Savstarpējā sadarbība var tikt pārtraukta abpusēji vai vienpusēji jebkurā laikā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu Klienta profilu. Lietotāja konta dzēšana ir iespējama tikai gadījumā, ja ir nokārtotas visas finansiālās saistības attiecībā uz izmantotajiem pakalpojumiem
2) Īpašie piedāvājumi ir derīgi saskaņā ar īpašo piedāvājumu nosacījumiem.
3) Īpašo piedāvājumu derīguma termiņa beigās Klienta profils netiek dzēsts. Gadījumā, ja Klients vēlas dzēst savu Klienta profilu, to var izdarīt www.sixt.lv/velo vai mobilajā aplikācijā Nextbike.

17 Datu aizsardzība

1) Sixt velo nomai ir tiesības izmantot un uzglabāt Klientu datus saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem, ar kuriem Klients var iepazīties www.nextbike.net/en/data-privacy/
2) Sixt velo nomai ir tiesības ierakstīt un saglabāt visus ar velo nomu saistītus procesus, tai skaitā telefona sarunas. Ieraksti tiek lietoti, lai pārbaudītu piestādīto rēķinu pareizību. Saglabātie dati ir aizsargāti no neautorizētu personu piekļuves.
3) Sixt velo nomai ir tiesības atklāt informāciju par Klientu valsts varas iestādēm, ja tiek saņemts iesniegums, ka augstāk minētā informācija ir nepieciešama administratīvas vai kriminālas lietas izmeklēšanai.
4) Kredītkartes dati tiek nodoti Sixt velo nomas partnerim WorldPay BV (Reģ. Nr. 60494344), kas veic velo nomas maksas iekasēšanu. Pēc kredītkartes datu reģistrēšanas, šie dati vairs nav redzami/pieejami Sixt velo nomai vai Nextbike.
5) Nomas velosipēdi var būt aprīkoti ar GPS kontroles sistēmām, kas nomas periodā var tikt izmantotas vienīgi velosipēda atgūšanai tā zādzības vai laupīšanas gadījumā. Klients, uzsākot velo nomu, ir informēts un piekrīt GPS iekārtas darbībai.
6) Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Klientam ir tiesības iebilst pret tā personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Visi tiesību izpildes pierasījumi Klientam ir jānoformē rakstveidā
7) Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi kompetentajai uzraudzības valsts institūcijai – Datu valsts inspekcijai.
8) Personas dati tiek glabāti un apstrādāti līdz brīdim, kad tiek dzēsts Klienta profils ievērojot 16. paragrāfā definētos nosacījumus.

18 Citi noteikumi

1) Jebkurai no pusēm ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt sadarbību.
2) Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumdošana.
3) Mutiskām vienošanām nav juridiska spēka.

Vairāk informācijas par velo nomas pakalpojumiem un starptautiskiem
sadarbības partneriem: www.sixt.lv/velo vai www.nextbike.net.

Sadarbības partneri:

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!